Leerlingvervoer

Leerlingvervoer

Als de leerling niet in Middenmeer woont, kan het leerlingvervoer aangevraagd worden bij de gemeente Hollands Kroon of Schagen.

Het vervoer wordt betaald door de gemeente.

Voor Hollands Kroon:

https://www.hollandskroon.nl/inwoners/wmo-zorg-en-jeugd/leerlingenvervoer

Voor Schagen:

https://schagen.mozard.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=2218&mNch=y5qdco6srt


Busvervoer

Uw kind wordt vervoerd met groepsvervoer Noot.

Als uw kind niet naar school kan komen, is het nodig uw kind af te melden bij Noot.

Als uw kind weer met de bus naar school kan, dan belt u ook naar Noot!

Telefoonnummer: 0318-623500