Informatie

Wat is de doelstelling van de nieuwkomersklas?

Het doel is het leren van de Nederlandse taal om na de periode in de nieuwkomersklas goed voorbereid in te stromen in het reguliere onderwijs. Verder wordt er aandacht besteed aan de kennismaking met de Nederlandse samenleving.

Hoe lang verblijven de kinderen in de nieuwkomersklas?

Een leerling verblijft gemiddeld 40 schoolweken in de nieuwkomersklas. Bij onvoldoende resultaat wordt deze periode verlengd. Daarnaast kan een leerling ook versneld terugstromen naar de moederschool (de reguliere basisschool in de woonplaats van het kind). Er wordt uitgegaan van de behoeftes van de leerling.

Na de periode in de nieuwkomersklas wordt de leerling weer ingeschreven op de moederschool.

In een uitstroom rapportage wordt vermeld welke resultaten zijn bereikt. De toetsen en observaties worden aan deze rapportage toegevoegd. Ook wordt er geadviseerd over de groepsplaatsing van de leerling.

Zitten de leerlingen de hele week in de nieuwkomersklas?

Ja, de leerlingen zitten alle dagen in de nieuwkomersklas. Na 20 weken gaat de leerling één dag in de week en na 30 weken twee dagen terug naar de moederschool om te wennen aan de nieuwe situatie. Dit gaat natuurlijk in overleg met de moederschool. Uit ervaring blijkt dat de leerlingen dan ook meer Nederlands gaan praten.

Leerlingen van 12 jaar en ouder oefenen niet op de moederschool, maar gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs.

Huisbezoeken

Na enige weken zullen de leerkrachten een huisbezoek afleggen bij de leerlingen van de nieuwkomersklas,. De leerkrachten kunnen u dan informeren over hoe het op school gaat met uw kind.