Informatie

Wat is de doelstelling van de nieuwkomersklas?

Het leren van de Nederlandse taal om na de periode in de nieuwkomersklas goed voorbereid in te stromen in het reguliere onderwijs. Verder wordt er aandacht besteed aan de kennismaking met de Nederlandse samenleving.

Hoe lang verblijven de kinderen in de nieuwkomersklas?

Een leerling verblijft gemiddeld 40 schoolweken in de nieuwkomersklas. Bij onvoldoende resultaat wordt deze periode verlengd. Daarnaast kan een leerling ook versneld terugstromen naar de moederklas. We gaan uit van de behoeftes van de leerling. Na de periode in de nieuwkomersklas wordt de leerling weer ingeschreven op de moederschool. Leerlingen van 13 jaar en ouder gaan naar een vorm van voortgezet onderwijs. In een uitstroom rapportage wordt vermeld welke resultaten zijn bereikt. De toetsen en observaties worden aan deze rapportage toegevoegd. Ook wordt er geadviseerd over de groepplaatsing van de leerling.

Zitten de leerlingen de hele week in de nieuwkomersklas?

Ja, de leerlingen zitten alle dagen in de nieuwkomersklas. Na 20 weken gaat de leerling één dag in de week en na 30 weken twee dagen terug naar de moederklas om te wennen aan de nieuwe situatie. Dit gaat natuurlijk in overleg met de moederschool. Uit ervaring blijkt dat de leerlingen dan ook meer Nederlands gaan praten.

Huisbezoeken

Binnen 6 weken zullen de leerkrachten een huisbezoek afleggen bij de leerlingen van de nieuwkomersklas Pienterpad. Om zich op deze manier nog beter te laten informeren over en -in te kunnen spelen op- de ‘thuis’ situatie van de leerlingen.

Leerlingvervoer

Als de nieuwkomersleerling niet in Middenmeer woont, kan het leerlingvervoer aanvragen bij het Wijkteam van de gemeente Hollands Kroon.

Gym/sport

Voor de gym/sportlessen hebben de leerlingen een t-shirt, een korte broek en gymschoenen (met een witte zool) nodig. Dit graag meenemen in een tas. Deze mag op school blijven (van vakantie tot vakantie).