Aanmelden

Hoe kan een kind worden aangemeld voor de nieuwkomersklas?

  • De leerlingen worden eerst door de ouders aangemeld bij een reguliere basisschool (de moederschool).

  • De directeur van deze school neemt contact op met de coördinator van de nieuwkomersklas om de aanmelding voor de nieuwkomersklas te bespreken.

  • Als er plaats is in de nieuwkomersklas dan kunnen de ouders een afspraak maken met de coördinator van de nieuwkomersklas om de inschrijving te bespreken.

  • De coördinator van de nieuwkomersklas verzorgt de uiteindelijke inschrijving, dit betekent dat:

  • De leerling wordt ingeschreven bij de Peppel.

  • De moederschool gaat akkoord dat de leerling na 40 weken nieuwkomersklas zal worden ingeschreven bij de moederschool. Niet alle leerlingen hebben bij aanmelding een moederschool, soms worden zij rechtstreeks aangemeld. Samen gaan wij vervolgens op zoek naar een passende moederschool voor deze leerling(en).

  • Als blijkt dat de leerling voldoet aan de bovengenoemde criteria mag het starten in de nieuwkomersklas. Als de maximale groepsgrootte (15 leerlingen) is bereikt, dan bepaalt de coördinator op basis van inschrijvingsdatum wanneer een leerling wordt geplaatst.

Kunnen kinderen tussentijds in- en uitstromen?

  • Ja, een leerling kan tussentijds worden ingeschreven in de nieuwkomersklas.

  • Ja, een leerling stroomt uit wanneer het programma van de nieuwkomersklas is doorlopen. Dit kan ook gedurende het schooljaar zijn.


Leerlingvervoer

Als de nieuwkomersleerling niet in Middenmeer woont, kan het leerlingvervoer aanvragen via de website van de gemeente Hollands Kroon/ Schagen.